Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Devrek Belediyesi çalışmalarına hız kattı

04 Ekim 2018 - 1.002 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»Devrek Belediyesi çalışmalarına hız kattı

Devrek Belediyesi‘ne bağlı ekipler ilçedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Devrek için çalışmalarını belirli plan ve program dahilinde sürdüren Devrek Belediyesi, ilçeyi adeta şantiyeye çevirmiş durumda. 

Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı ekip­ler, içme suyu ana hat ye­ni­le­me, do­ğal­gaz gibi alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı so­kak­la­rın üst ya­pı­sı­nı sı­fır­dan ye­ni­den ya­pı­yor. Ça­lış­ma­lar şu­an­da Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si 499 Nolu Sokak’ta devam edi­yor. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la so­kak­lar ka­lı­cı ve kul­la­nış­lı bir üst ya­pı­ya ve güzel bir gö­rü­nü­me ka­vu­şu­yor. Ay­rı­ca yine do­ğal­gaz ana hat ve abone bağ­lan­tı hattı ça­lış­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la tah­rip olan, zarar gören so­kak­lar­da parke ta­mi­rat ça­lış­ma­la­rı da tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Ça­lış­ma­lar şuan da Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si Bağ­lık­ba­şı Sokak ve Ümit Sokak’ta devam edi­yor. Bunun yanı sıra Yeni Ma­hal­le Top­ye­ri Kü­me­ev­ler Mev­kii’nde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın me­sa­fe­yi kı­salt­mak için kul­lan­dık­la­rı Mer­di­ven 2 Sokak’taki mer­di­ven­le­ri ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor.Ay­rı­ca geç­ti­ği­miz gün­ler­de sıcak as­falt ça­lış­ma­sı ya­pı­lan Dev­rek-Zon­gul­dak oto­yo­lu çev­re­si­ne ve kor­don boyu gü­zer­ga­hı­na park bah­çe­ler ekip­le­rin­ce pey­zaj ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor.
SU İŞLERİ EKİPLERİ ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA TÜM HI­ZIY­LA DEVAM EDİYOR
Dev­rek’te üst yapı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra alt yapı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­lı­yor.
İlçede ya­pı­lan en önem­li alt yapı ya­tı­rım­la­rı­nın ba­şın­da içme suyu şehir içi şe­be­ke ana hat­la­rı­nın ye­ni­len­me­si ge­li­yor.
Ekip­ler ça­lış­ma­la­rı­nı şu­an­da Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si Ço­mak­lar Cad­de­si’nde sür­dü­rü­yor. Kısa bir süre önce bu cad­de­nin içme suyu şehir içi şe­be­ke ana hat­tı­nı ye­ni­le­yen su iş­le­ri ekip­le­ri şuan da abone bağ­lan­tı hat­la­rı­nı ye­ni­li­yor. Dev­rek Be­le­di­ye­si, ça­lış­ma­la­rı­nı kendi per­so­nel, ma­ki­ne ve araç par­kıy­la sür­dü­rü­yor. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la içme suyu ko­nu­sun­da il­çe­nin ge­lecek 50 yılı ga­ran­ti al­tı­na alı­nı­yor.

ELEKTRİK HAT­LA­RI­NI YER AL­TI­NA ALMA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI SÜ­RÜ­YOR
Dev­rek’te ya­pı­lan önem­li alt yapı ya­tı­rım­la­rın­dan biri de elekt­rik hat­la­rı­nı yer al­tı­na alma ça­lış­ma­la­rı­dır.
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la hem yük­sek­te bu­lu­nan kab­lo­lar­dan do­la­yı olu­şan gö­rün­tü kir­li­li­ği hem de yük­sek ge­ri­lim­den do­la­yı teh­li­ke arz eden elekt­rik tel­le­ri ve beton di­rek­le­ri or­ta­dan kal­ka­cak. Elekt­rik ile­ti­mi daha gü­ven­li bir şe­kil­de sağ­la­na­bi­lecek. Cadde ve so­kak­lar daha mo­dern ve es­te­tik bir gö­rü­nü­me ka­vu­şa­cak

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar