Dolar : Alış : 5.6784 / Satış : 5.6886
Euro : Alış : 6.3499 / Satış : 6.3614
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak24°CGök Gürültülü Sağanak Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 651 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

DEVREK KAMPÜSTE BİR İLK

07 Aralık 2018 - 1.020 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»DEVREK KAMPÜSTE BİR İLK

5.12.2018 ta­ri­hin­de Dev­rek Kam­püs Spor Sa­lo­nu’nda Ti­yat­ro, Şiir, Müzik Top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan ‘CLO­SED’ adlı oyun sah­ne­len­di. Uy­gu­la­ma­lı İngi­liz­ce ve Çe­vir­men­lik Prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen oyu­nun dili İngi­liz­cey­di. Türk­çe alt yazı uy­gu­la­ma­sıy­la da tüm iz­le­yi­ci­le­re hitap edil­me­ye ça­lı­şıl­dı. Yö­net­men­li­ği­ni M. Harun Kar­toğ­lu’nun yap­tı­ğı oyun, Dev­rek halkı ve Dev­rek Kam­pü­sü öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­len­di. Oyu­nun ko­nu­su mül­te­ci so­run­la­rı ve dış­lan­ma te­ma­sın­da se­yir­ci­ye ak­ta­rıl­mış oldu. Öğ­ren­ci top­lu­lu­ğu ve oyu­nun yö­net­me­ni Kar­toğ­lu, Bü­lent Ece­vit Üni­ver­si­te­si’nde bir ilki ger­çek­leş­tir­miş ol­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­dı. ‘Sa­na­tın dili olmaz çünkü sanat ev­ren­sel­dir’ me­sa­jıy­la sah­ne­le­nen oyun­da öğ­ren­ci­le­rin dil kul­lan­ma, rol yapma ve duy­gu­yu se­yir­ci­ye ak­tar­ma be­ce­ri­le­ri iz­le­yi­ci­ler ta­ra­fın­dan be­ğe­niy­le kar­şı­lan­dı.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :