Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Devrek’te 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları başladı

05 Kasım 2018 - 190 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»Devrek’te 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları başladı

Devrek’te 2019 üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuruları başladı ÇKS kaydı olan üre­ti­ci­ler yıl için­de­ki mazot, kim­ye­vi gübre, yem bit­ki­le­ri ve fark öde­me­si gibi ta­rım­sal des­tek­ler­den ya­rar­la­na­bi­li­yor­lar.
Bu des­tek­ler­den ya­rar­lan­mak is­te­yen çift­çi­ler 30 Ha­zi­ran 2019 ta­ri­hi­ne kadar baş­vu­ru­la­rı­nı yap­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Dev­rek İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü’nden ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da ‘Üre­ti­ci­le­rin çift­çi kayıt sis­te­mi baş­vu­ru­la­rı­nı ya da kayıt gün­cel­le­me­le­ri­ni ya­pa­bil­me­si için ge­rek­li bel­ge­ler­le 30 Ha­zi­ran 2019 ta­ri­hi­ne kadar bağlı ol­duk­la­rı Tarım İlçe ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
ÇKS baş­vu­ru­su bu­lun­ma­yan üre­ti­ci­ler yıl için­de­ki mazot, kim­ye­vi gübre, yem bit­ki­le­ri ve fark öde­me­si gibi ta­rım­sal des­tek­ler­den ya­ra­la­na­ma­ya­cak­tır. ÇKS baş­vu­ru­la­rın­da üre­ti­ci­le­rin Zi­ra­at Oda­la­rın­dan ‘Çift­çi Bel­ge­si’ alma zo­run­lu­lu­ğu var­dır. Alı­nan Çift­çi bel­ge­le­rin­de ‘2019 ÇKS baş­vu­ru­su için ge­çer­li­dir’ iba­re­si­nin yer al­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir.
Çift­çi­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için baş­vu­ru­la­rı­nı ve bel­ge­le­ri­ni za­ma­nın­da tes­lim et­me­si ge­rek­mek­te­dir.’ de­nil­di.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar