Dolar : Alış : 5.7921 / Satış : 5.8025
Euro : Alış : 6.5133 / Satış : 6.5250
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak10°CYağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 492 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Devrek’te okul yararına yardım sergisi düzenlendi

05 Kasım 2018 - 200 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»Devrek’te okul yararına yardım sergisi düzenlendi

Devrek’te faaliyette bulunan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından Okul Aile Birliği’nin katkıları ile okul yararına yardım sergisi düzenlendi. Dev­rek Ata­türk İmam Hatip Or­ta­oku­lu Okul Aile Bir­li­ği üye­le­ri ve ve­li­ler ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len yar­dım ser­gi­si­ne pro­to­kol ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan des­tek yağdı. Cum­hu­ri­yet Alanı’nda ve Dev­rek Eski Ana­oku­lu önün­de dü­zen­le­nen ker­mes açı­lı­şın­da ilçe pro­to­ko­lü de hazır bu­lu­nur­ken, or­ga­ni­ze edi­len ker­mes hak­kın­da bilgi veren Okul Aile Baş­ka­nı Taner Kaçar, “Bu yıl il­ki­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ve oku­lu­muz ya­ra­rı­na dü­zen­le­di­ği­miz ker­me­si­mi­ze ver­dik­le­ri des­tek­ler­den do­la­yı ve­li­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Ev­le­rin­de ve el­le­rin­de bin bir zah­met­le ha­zır­la­yıp mi­sa­fir­le­ri­mi­ze sun­du­ğu­muz yi­yecek ve içe­cek­ler­den elde edi­lecek gelir ile oku­lu­mu­zun ek­sik­lik­le­ri­ni gi­der­me ça­ba­sın­da­yız. Her şeyi dev­let­ten bek­le­me­mek lazım dev­let ve va­tan­daş el ele ver­di­ği tak­dir­de üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği­miz hiç­bir şey yok­tur. Yine ker­me­si­mi­zin açı­lı­şın­da biz­le­re des­tek veren Dev­rek pro­to­ko­lü­ne de ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Dü­zen­le­nen yar­dım ser­gi­si açı­lı­şı­na; başta Dev­rek İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ab­dul­lah Turan olmak üzere daire mü­dür­le­ri, okul mü­dür­le­ri, öğ­ret­men­ler, Okul Aile Bir­li­ği Yö­ne­ti­ci­le­ri, ve­li­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar