Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

‘Sizleri Evsiz Bırakmayacağız’

10 Ekim 2018 - 154 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»‘Sizleri Evsiz Bırakmayacağız’

 

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu heyelanzedelere seslendi. Dev­rek İlçesi Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­sin­de yak­la­şık 4 yıl önce mey­da­na gelen he­ye­la­nın ar­dın­dan bölge ciddi zarar gör­müş­tü. Dev­rek’te TOKİ ta­ra­fın­dan ye­ni­den konut ya­pıl­ma­sı bek­le­nir­ken, Tür­ki­ye ça­pın­ca ye­ni­le­nen ge­nel­ge­nin ar­dın­dan he­ye­lan­ze­de­ler isyan etme nok­ta­sı geldi. Ko­nu­ya açık­lık ge­ti­ren AK Parti 27 Dönem Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Ahmet Ço­la­koğ­lu’da so­ru­nun gi­de­ril­me­si adına gi­ri­şim­le­rin devam et­ti­ği­ni söy­le­di. He­ye­lan­ze­de­le­rin her zaman yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Mil­let­ve­ki­li Ço­la­koğ­lu: “AFAD he­ye­lan­ze­de­le­ri­mi­ze 3 çeşit yön­tem su­nu­yor. Ev ya­pı­mı iptal ol­ma­dı, sa­de­ce ken­di­le­ri­ne yeni oluş­tu­ru­lan ge­nel­ge gön­de­ril­di. Ge­nel­ge de şu yön­tem­ler yer alı­yor, bi­rin­ci­si AFAD he­ye­lan­ze­le­re 130 bin lira ve­recek ev­le­ri­ni ala­cak­lar. İkin­ci­si Ha­zi­ne ara­zi­si gös­te­ri­lecek. Son ola­rak ise Va­tan­daş kendi ar­sa­sı­na ev ya­par­sa yar­dım edecek. Şim­di­lik su­nu­lan üç çeşit yön­tem bu. Ama konu AFAD Baş­ka­nı­na ile­til­di, kesin bil­gi­yi biz­le­re ak­ta­ra­cak­lar. Bizim ha­zi­na­ye ara­zi­miz var ve o böl­ge­ye konut ya­pıl­ma­sı için gös­ter­dik. Bizim gi­ri­şi­mi­miz bu böl­ge­ye ev ya­pıl­ma­sı­dır. Ama kimse ev ya­pı­mın­dan vaz­ge­çil­di zan­net­me­sin, kim­se­yi evsiz bı­rak­ma­yız” di­ye­rek yü­rek­le­re su serp­ti.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar