Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 614 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Başkan Semerci Yeni Yaşımızı Kutladı

07 Ocak 2019 - 173 kez okunmuş
Ana Sayfa » Uncategorized»Başkan Semerci Yeni Yaşımızı Kutladı
Baş­kan Se­mer­ci ga­ze­te­mi­ze gön­der­di­ği kut­la­ma me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi; “Bun­dan tam 64 yıl önce yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan bölge ba­sı­nı­mı­zın gü­zi­de ku­ru­luş­la­rın­dan Dev­rek Pos­ta­sı Ga­ze­te­si, ka­li­te­li ve ta­raf­sız ha­ber­ci­lik an­la­yı­şı için­de bölge ha­ber­ci­li­ği­ne üstün kat­kı­lar sağ­la­mış­tır. So­rum­lu, ta­raf­sız ve il­ke­li ha­ber­ci­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Dev­rek Pos­ta­sı Ga­ze­te­si, hal­kı­mı­zın gü­ve­ni­lir­li­ği­ni, tak­di­ri­ni ve say­gın­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tır.
Yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı 7 Ocak 1956 ta­ri­hin­den bu yana aynı çiz­gi­de ka­rar­lı­lık­la iler­le­yen, fark­lı bakış açı­sıy­la yerel ba­sı­nı­mız­da ken­di­ne önem­li bir yer edi­nen Dev­rek Pos­ta­sı Ga­ze­te­si’nin 64.ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü en içten di­lek­le­rim­le kut­lar, ga­ze­te­nin bu­gün­le­re gel­me­sin­de emeği geçen ve kat­kı­da bu­lu­nan­la­rı teb­rik eder, nice ba­şa­rı­lı yıl­lar di­le­rim” dedi.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :