Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

CHP DEV­REK TEŞKİLATI VE BAŞ­KAN ADAYI BOZ­KURT’TAN AN­LAM­LI ZİYARET

11 Ocak 2019 - 205 kez okunmuş
Ana Sayfa » Uncategorized»CHP DEV­REK TEŞKİLATI VE BAŞ­KAN ADAYI BOZ­KURT’TAN AN­LAM­LI ZİYARET

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le Cum­hu­ri­yet
Halk Par­ti­si Dev­rek İlçe Baş­kan­lı­ğı ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret etti.

CHP Dev­rek İlçe Yö­ne­ti­mi adına ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te CHP Dev­rek İlçe Baş­ka­nı Yaşar Bükrü, CHP Dev­rek Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Çetin Boz­kurt ve CHP Dev­rek İlçe teş­ki­la­tı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı­mız ve ga­ze­te­mi­zin Yazı iş­le­ri mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu’nun 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü kut­la­dı.
GÖRÜŞ ALIŞ­VERİŞİNDE BU­LUN­DU­LAR
Ga­ze­te­miz Yazı İşleri Mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu CHP İlçe Yö­ne­ti­mi ve CHP Dev­rek Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Çetin Boz­kurt’la Dev­rek gün­de­min­de yer alan olay­lar ve önü­müz­de­ki yerel seçim hak­kın­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin bas­kı­lar al­tın­da, zor ko­şul­lar al­tın­da ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ça­vu­şoğ­lu, nazik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı CHP İlçe Yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür etti. Daha sonra ga­ze­te­miz mat­ba­ası­nı gezen CHP İlçe yö­ne­ti­mi ga­ze­te­miz ça­lı­şan­la­rı ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :