Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

MHP DEV­REK İLÇE TEŞKİLATI GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

11 Ocak 2019 - 222 kez okunmuş
Ana Sayfa » Uncategorized»MHP DEV­REK İLÇE TEŞKİLATI GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

MHP Dev­rek İlçe Ör­gü­tü, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler günü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek ga­ze­te­miz ça­lı­şan­la­rı ve ga­ze­te­miz Yazı İşleri Mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu’nun, ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­la­dı. Ya­pı­lan kut­la­ma zi­ya­re­ti­ne MHP Dev­rek İlçe Teş­ki­la­tı Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Nur­sel Atar, Kadın Kol­la­rı Baş­kan yar­dım­cı­sı Filiz Gül, MHP Dev­rek İlçe Teş­ki­la­tı üyesi Necla Yük­sel ka­tıl­dı.
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan MHP Dev­rek İlçe Teş­ki­la­tı Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Nur­sel Atar; ” Şüp­he­siz de­mok­ra­si haber alma ve ifade öz­gür­lü­ğüy­le güç­le­nir ve zen­gin­lik ka­za­nır. Bin bir güç­lük­le mes­lek­le­ri­ni icra et­me­ye ça­lı­şan siz de­ğer­li ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin ça­ba­la­rı tak­dir edi­le­si bir du­rum­dur. İlkeli ve ta­raf­sız ya­yın­cı­lık an­la­yı­şı­nız ile ka­mu­oyu­nun sesi olma gö­re­vi­ni yü­rü­ten ça­lış­ma­la­rı­nız­da ba­şa­rı­lar di­le­rim” dedi.
Ga­ze­te­miz Yazı İşleri Mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu’da ya­pı­lan zi­ya­ret­ten do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ve te­şek­kür et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :